Aktualności

Harmonogram rekrutacji r. szk. ...

ZARZĄDZENIE NR 6 / 2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI z dnia 21stycznia 2021roku w sprawie ustalenia harmonogramu ...

Bale Karnawałowe

29 stycznia 2021r – piątek odbędą się Bale karnawałowe - imprezy oddziałowe. W programie: zabawy, tańce, zdjęcia dzieci w ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w Nowym Dworze Maz. w okresie epidemii COVID-19 udostępniony jest pod linkiem Rodzice mają obowiązek zapoznania ...

KORONAWIRUS -działania ...

Aktualne zasady i ograniczenia -------- > link Jeśli średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys. nowych ...

Linki

I - "Kotki"

 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze dla

grupy I Kotki na miesiąc styczeń 2021

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.         WITAMY NOWY ROK

2.         CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

3.         ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

4.         ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

•          Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.

•          Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.

•          Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.

•          Wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).

•          Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.

•          Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe.

•          Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.

•          Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.

•          Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

•          Degustacja przygotowanych jesienią przetworów.

•          Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.

•          Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.

•          Eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu.

•          Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki.

•          Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.

•          Określanie cech zimowej pogody.

•          Eksperymentowanie ze śniegiem – malowanie na śniegu.

•          Obserwowanie płatków śniegowych w ogrodzie.

•          Rozumienie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.

•          Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach.

•          Identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych.

•          Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu.

•          Posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty.

•          Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie.

•          Kształtowanie spostrzegawczości podczas zabaw na śniegu.

•          Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.

•          Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.

•          Usprawnianie małej motoryki – zabawy paluszkowe.

•          Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.

•          Rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.

•          Wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie.

•          Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem.

•          Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków.

•          Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.

•          Nabieranie wiary we własne umiejętności.

•          Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy.

•          Rozumienie roli gospodarzy w czasie uroczystości przedszkolnych, godne traktowanie gości.

•          Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

•          Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.

•          Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

•          Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą.

•          Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.

•          Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.

•          Doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych.

•          Czerpanie radości ze wspólnego lepienia bałwana.

•          Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.

•          Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.

•          Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.

Zadania do codziennej realizacji:

•          Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zgodnych zabaw.

•          „Powitanka” – stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.

•          Zabawy wprowadzające do tematu dnia – zabawy paluszkowe, rozwiązywanie zagadek, słuchanie wiersza, słuchanie piosenek, praca z obrazkiem, zabawy muzyczno-ruchowe, osłuchanie z piosenką, ćwiczenia oddechowe.

•          Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.

•          Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

•          Słuchanie tekstów czytanych przez N.

•          Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prowadzenie obserwacji przyrody. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu. Zwrócenie uwagi na kolejność wkładania ubrań.

•          Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.