przedszkole

Publiczne Przedszkole nr 3
"SŁONECZNA KRAINA"

w Nowym Dworze Mazowieckim

Grupy

Aktualności

Komunikat dla dzieci nowo ...

Zgodnie z informacją podaną na zebraniach zapraszamy Państwa w dniach 12-16.07.2024r w godzinach 10.00-13.00 po odbiór indywidualnych ...

Opłata - żywienie

SZANOWNI RODZICE Informujemy, że od dnia 01.06.2023r. opłata za żywienie dzieci wyniesie 13 zł (3 posiłki).

Opłata - pobyt

SZANOWNI RODZICE !!! Informacja o opłacie za żywienie w miesiącu wrześniu 2021 r. Szanowni Państwo Informujemy, że opłata ...

Wpłata - Rada Rodziców

Informacja o wpłatach na fundusz Rady Rodziców Numer konta do wpłat: 03 8011 0008 0001 0000 5148 0001 Rodzaje ...

Linki

Prawa dziecka

Prawa dzieci

(wyciąg ze Statutu Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim)

§ 68.

1. Pracownicy pedagogiczni Przedszkola popierają, realizują oraz propagują Prawa dzieci  przyjęte  przez  Zgromadzenie  Narodowe  ONZ,  zawarte  w  „Konwencji  praw dziecka”, która traktuje dziecko jako podmiot praw i wolności, a nie tylko jako obiekt ochrony.

2. Dziecko   ma   prawo  do  właściwego,  zorganizowanego  procesu  wychowawczo-dydaktycznego  i  opiekuńczego  zgodnie  z  zasadami  higieny  pracy  umysłowej  oraz potrzebami  i  możliwościami  rozwojowymi  dzieci,  a  w  szczególności  z uwzględnieniem:

1)przemienności różnorodnych form aktywności dzieci, zwłaszcza ruchowej,
2)stosowania zabawowych form i metod zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
3)właściwego czasu trwania jednostek metodycznych,
4)codziennego pobytu na powietrzu,
5)dostosowania stolików i krzeseł do wzrostu dzieci,
6)organizowania odpoczynku i zajęć relaksacyjnych,
7)przestrzegania ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu,
8)uczestnictwa rodziców.

3. Organizacja   procesu   wychowawczo-dydaktycznego   w   Przedszkolu  powinna  być elastyczna  i  opierać  się  na  szerokich  kontaktach  indywidualnych  i  zespołowych z wychowankami.

4. Nauczyciel w swoich działaniach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych ma obowiązek kierowania się dobrem, dzieci, troską o ich dobre samopoczucie, a także szanowania godności osobistej każdego dziecka i jego niepowtarzalnej osobowości.

5. Główną zasadą w procesie wychowawczo-dydaktycznym Przedszkola jest podmiotowe traktowanie dziecka –jako wartości nadrzędnej oraz zapewnienie mu ochrony przed przemocą,  poczucia  bezpieczeństwa,  życzliwości,  akceptacji,  spokoju  i  ładu moralnego.

6. Niedopuszczalne jest w Przedszkolu stosowanie jakichkolwiek form przemocy fizycznej bądź psychicznej wobec dziecka.

7. Wszyscy  pracownicy  Przedszkola  obowiązani  są  do  przestrzegania  „Katalogu  praw przedszkolaka”, zawartego w ust.8.

8. Dziecko ma prawo do:

1)akceptacji takim jakie jest,
2)spokoju i samotności, gdy tego chce,
3)indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
4)aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
5)aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
6)zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
7)przebywania wśród  osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
8)badania i eksperymentowania,
9)doświadczania  konsekwencji  własnego  zachowania  (ograniczonego  względami bezpieczeństwa)
10)otoczenia  różnorodnego,  bogatego w  bodźce  i  poddającego  się  procesom twórczym,
11)snu i odpoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie snu „na rozkaz”,
12)jedzenia  i  picia,  gdy  jest  głodne  i  spragnione,  ale  również  prawa  do  nauki regulowania własnych potrzeb,
13)zdrowego jedzenia,
14)aktywności na świeżym powietrzu,
15)niepowodzeń i łez,
16)radości i fantazjowania.

9. Nauczyciel  w  swojej  działalności  pedagogicznej,  kierując  się  prawami  dziecka, zobowiązany  jest  rozwijać  u  wychowanków  poczucie  odpowiedzialności  poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.