przedszkole

Publiczne Przedszkole nr 3
"SŁONECZNA KRAINA"

w Nowym Dworze Mazowieckim

Aktualności

Komunikat dla dzieci nowo ...

Zgodnie z informacją podaną na zebraniach zapraszamy Państwa w dniach 12-16.07.2024r w godzinach 10.00-13.00 po odbiór indywidualnych ...

Opłata - żywienie

SZANOWNI RODZICE Informujemy, że od dnia 01.06.2023r. opłata za żywienie dzieci wyniesie 13 zł (3 posiłki).

Opłata - pobyt

SZANOWNI RODZICE !!! Informacja o opłacie za żywienie w miesiącu wrześniu 2021 r. Szanowni Państwo Informujemy, że opłata ...

Wpłata - Rada Rodziców

Informacja o wpłatach na fundusz Rady Rodziców Numer konta do wpłat: 03 8011 0008 0001 0000 5148 0001 Rodzaje ...

Linki

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE  NR 9 /2019

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 17 września  2019 r.

 

w sprawie: wprowadzenia  zasad organizacji przez rodziców poczęstunku dla dzieci podczas imprez i uroczystości.

 

W związku z obowiązkiem zapewnienia wychowankom przedszkola bezpieczeństwa żywienia zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Rodzice mogą organizować poczęstunek dla dzieci w ramach oddziałowych imprez i uroczystości (w tym urodzin dzieci).
 2. Organizacja poczęstunku odbywa się z inicjatywy rodziców.
 3. O zamiarze organizacji poczęstunku rodzice zawiadamiają nauczycielki oddziału z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 2

W ramach poczęstunku rodzice mogą dostarczyć do przedszkola:

 • warzywa i owoce,
 • produkty gotowe paczkowane, opatrzone etykietą,
 • wyroby cukiernicze i piekarnicze wykonane przez zakłady produkcyjne,
 • wyroby cukiernicze i piekarnicze wykonane we własnym zakresie.

§ 3

Warunki dopuszczenia produktów do spożycia:

 1. Warzywa i owoce:
 • świeże,
 • bez śladów uszkodzeń. 
 1. Produkty gotowe, paczkowane:
 • opakowania bez  śladów uszkodzeń,
 • dokładna etykieta zawierająca skład produktu i datę przydatności do spożycia.
 1. Wyroby cukiernicze i piekarnicze wykonane przez zakłady produkcyjne:
 • dostarczane w opakowaniu,
 • produkt należy dostarczyć razem z wypełnionym formularzem oświadczenia stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,
 • oświadczenie musi zawierać pieczątkę zakładu produkcyjnego, lub
 • do oświadczenia należy dołączyć etykietę lub rachunek wystawione przez zakład produkcyjny i poświadczone pieczątką.
 1. Wyroby cukiernicze i piekarnicze wykonane we własnym zakresie:
 • dostarczane w opakowaniu,
 • produkt należy dostarczyć razem z wypełnionym formularzem oświadczenia stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Formularz oświadczenia, o którym mowa w § 3, jest dostępny:
 • w sekretariacie przedszkola,
 • u nauczycielek oddziałów,
 • do pobrania na stronie internetowej przedszkola - link
 1. UWAGA!: Produkty wymienione w § 3  ust. 3 i 4 nie zostaną dopuszczone do spożycia w przypadku braku w/w oświadczenia, braku pieczątki zakładu produkcyjnego na w/w oświadczeniu lub braku etykiety, rachunku  poświadczonych pieczątką zakładu produkcyjnego.
 2. Wypełnione oświadczenie składa się u nauczycielki oddziału w dniu dostarczenia poczęstunku.

§ 5

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.
 2. Zarządzenie podlega publikacji przez umieszczenie na stronie internetowej pp3.przedszkola.net.pl  oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola.

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.