Aktualności

Spotkania adaptacyjne dla nowo ...

Ogłoszenie dla rodziców dzieci nowo przyjętych do PP3 na rok szkolny 2023/2024 Informujemy, że w dniach 30 i 31 sierpnia 2023 r. w ...

Ważny komunikat dla rodziców ...

Szanowni Rodzice, podczas naszego spotkania w czerwcu informowałam o tym, że zamówimy dla Państwa karty (bezpłatne) do rejestracji pobytu ...

Opłata - żywienie

SZANOWNI RODZICE Informujemy, że od dnia 01.06.2023r. opłata za żywienie dzieci wyniesie 13 zł (3 posiłki).

Opłata - pobyt

SZANOWNI RODZICE !!! Informacja o opłacie za żywienie w miesiącu wrześniu 2021 r. Szanowni Państwo Informujemy, że opłata ...

Wpłata - Rada Rodziców

Informacja o wpłatach na fundusz Rady Rodziców Numer konta do wpłat: 03 8011 0008 0001 0000 5148 0001 Rodzaje ...

Linki

II f - "Słoneczka"

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Grudzień  2023

  dla dzieci 5-letnich ,, Słoneczka

 


Tematy kompleksowe:'

 1. ,, Wiadomość z daleka”
 2. ,,Zima tuż-tuż”
 3. ,,Przygotowania do świąt"
 4. ,,Hej kolęda, kolęda ”

Dziecko umie, potrafi,wie:

 • poznaje  zawód listonosza, rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat, rozwija tężyznę fizyczną, wyrabia postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • poznaje różne sposoby  przekazywania wiadomości, poznaje funkcje i  wygląd  różnych telefonów (starych i współczesnych), słuchautworów literackich, poznaje  litery k, K, kształtuje słuch fonematyczny i sprawność  manualną
 • utrwala pojęcia „duży” i „mały”, rozwija umiejętność  klasyfikacji, kształtuje umiejętność odwzorowywania, doskonali umiejętności przeliczania, rozwija umiejętność pracy w grupie, wyciąga wnioski z obserwacji (zabawy badawczej)
 • poznaje  budowę piosenki, poznaje instrument dęty – trąbkę  oraz symbol  Poczty Polskiej, kształci wrażliwość  i pamięć  muzyczną, rozwija tężyznę fizyczną, zgodnie współdziała podczas różnych aktywności
 • poznaje tradycje związane  z mikołajkami, rozwija sprawność  manualną , kształci zmysły wzroku i dotyku, wzmacnia  poczucie własnej wartości
 • poznaje sposoby ochrony przed zimnem i zasady bezpiecznej zabawy, doskonali umiejętność rozpoznawania części odzieży i podawania jej nazw, rozwija tężyznę fizyczną, dba o własne zdrowie przez pamiętanie o odpowiednim ubiorze i odpowiedzialnej zabawie
 • poznaje  pojęcie : szadź i mgła, poznaje litery r, R, rozwija słuch fonematyczny, wyobraźnię i umiejętność  wypowiadania się, kształci  sprawność manualną, rozwija świadomość odbioru i oceny dzieł sztuki oraz prac kolegów
 • poznaje cyfrę 6, kształtuje pojęcie liczby 6 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), utrwala figurę geometryczną – trójkąt, poznaje czynniki sprzyjające  zjawisku topnienia śniegu, rozwija umiejętność wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, doskonali umiejętność odwzorowywania
 • poznaje wybrane  utwory  muzyki klasycznej, rozwija słuch  muzyczny, rozwija  sprawności fizyczną  i kształtuje nawyk  prawidłowej postawy ciała, uwrażliwia się na piękno muzyki klasycznej
 • poznaje  właściwości śniegu i lodu, rozwija sprawności manualną  oraz spostrzegawczość wzrokową i dotykową , doskonali umiejętność  wyciągania wniosków, budowania  wiary we własne siły
 • poznaje  wybrane  tradycje związane  ze świętami Bożego Narodzenia, doskonali umiejętność wypowiadania się i logicznego myślenia
 • poznaje  wybrane  tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, wdraża się  do uważnego słuchania słowa czytanego, rozwija umiejętność  wypowiadania się na wskazany temat za pomocą słowa, pracy plastycznej, gestu i mimiki, wdraża się  do niesienia pomocy smutnym, samotnym i pokrzywdzonym
 • poznaje  potrawy  charakterystyczne dla wieczerzy wigilijnej, doskonali umiejętność  klasyfikacji, rozwija umiejętność  odwzorowywania, doskonali  liczenie  zakresie 0–6, rozwija  wyobraźnię, interesuje się  tradycjami bożonarodzeniowymi
 • poznaje piosenki o świątecznej tematyce, rozwija poczucie  rytmu i tężyzny fizycznej, rozwija wrażliwość muzyczną
 • poznaje  wygląd różnych ozdób choinkowych, rozwija sprawność  manualną , poszerza doświadczenia  plastyczne
 • poznaje  pojęcie  „życzliwość”, doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia,  zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta
 • poznaje  postać  Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwija  umiejętność koncentracji na słowie czytanym, doskonali  umiejętność dokonywania analizy słuchowej, doskonali  sprawność  manualną ,  współpracuje  podczas zabaw dydaktycznych, ruchowych i swobodnych
 • utrwala nazwy figur geometrycznych, poszerz słownictwo z języka angielskiego,  uważnie słuchania utworu literackiego, doskonali  umiejętność  liczenia i odwzorowywania, dostrzega naprzemienność w tworzeniu rytmu,  przestrzega zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych
 • poznaje  historie  związaną  z Bożym Narodzeniem i wybrane kolędy, rozwija umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych, poznaje  piękno utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • utrwala wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, ćwiczy  pamięć , rozwija  motorykę  małą i wyobraźnię  przestrzenną , własnoręcznie przygotowuje  upomink

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań –  zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • Zabawy z powitankami –  wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
 • Zabawy z rymowankami do masażu –  doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji
 • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym–  bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych
 • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia
 • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające –  zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne

 

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.