Aktualności

Rekrytacja - dzieci ubiegające ...

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci ubiegających się o miejsce w PP3 pierwszy raz będzie przeprowadzona za pomocą ...

Opłata - żywienie

SZANOWNI RODZICE Informujemy, że od dnia 01.06.2023r. opłata za żywienie dzieci wyniesie 13 zł (3 posiłki).

Opłata - pobyt

SZANOWNI RODZICE !!! Informacja o opłacie za żywienie w miesiącu wrześniu 2021 r. Szanowni Państwo Informujemy, że opłata ...

Wpłata - Rada Rodziców

Informacja o wpłatach na fundusz Rady Rodziców Numer konta do wpłat: 03 8011 0008 0001 0000 5148 0001 Rodzaje ...

Linki

V - "Tygryski"

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

dla dzieci  5- letnich na miesiąc KWIECIEŃ 2024

 

 

Tematy kompleksowe:

1.     W świecie książek

2.     Dbamy o naszą planetę

3.     Wyprawa na łąkę

4.     Kto nam pomoże?

 

Dziecko umie, potrafi,wie;

·         utrwala zasady prawidłowego korzystania z książek

·          kształtuje  nawyk odkładania książek na półkę,

·         kształtuje nawyk czytania książek,

·         kształtuje właściwe  zachowania  podczas czytania/oglądania książek

·         poznaje litery f, F,

·         rozwija umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej,

·          utrwala wiedzę na temat księgarni i biblioteki,

·         poznaje z akcją „Drugie życie książki”,

·         kształtuje umiejętności korzystania z biblioteki i księgarni,

·         kształtuje  właściwe  zachowania podczas pobytu w bibliotece,

·          zachęcanie do dzielenia się, wymiany, wielokrotnego używania książek

·         doskonali umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych,

·         poznaje z proce stworzenia książki,

·         kształtuje postawę  gotowości  do poznawania nowego (nowych zawodów),

·          uświadomią sobie wartość  pracy każdego człowieka w procesie tworzenia np. książki

·         uczy się nowej piosenki,

·         poznaje wiele ciekawych tytułów książek dla dzieci,

·          rozwija słuch muzyczny ,

·          rozwija wyobraźni ę i wrażliwość  na otaczającą przyrodę,

·         rozwija umiejętność autoprezentacji oraz empatię

·         utrwala wiedzę na temat książek, trening integracji sensorycznej, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy

·         utrwala  pojęcia „globus”, „ekolog” i „planeta Ziemia”,

·         kształtuje nawyk segregowania odpadów, oszczędzania wody, energii; kształtowanie zachowań  proekologicznych, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę z myślą o przyszłych pokoleniach

·         utrwala wiedzy na temat kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać,

·          wprowadzenie pojęć kompost, wysypisko, sortownia,

·         kształtuje umiejętność segregowania śmieci;

·         kształtuje  zachowania  proekologicznye

·         poznaje  i utrwala wiedzę o odnawialnych źródłach energii,

·         doskonali  umiejętność przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych,

·         poznanie sposobów  oszczędzania wody, wprowadzenie pojęcia „deszczówka”,  

·         kształtuje  nawyk oszczędzania wody,

·         kształtuje zachowania, stylu życia proekologicznego

·         poznają pojęcia  pojęcia „recykling”, „drugie życie przedmiotów”,

·          rozwija wyobraźnię, kreatywności ,

·          kształci  postawę  „Nie wyrzucaj, wykorzystaj”

·         uwrażliwia się na otaczającą przyrodę,

·         poznaje  wygląd i nazwy  pierwszych wiosennych kwiatów,

·         poznaje sposoby pomagania owadom,

·         rozwija sprawność  fizyczną

·         poznaje  kształt litery ł, Ł, wprowadzenie do pisania i czytania,

·         doskonali  umiejętność  słuchania utworów literackich,

·         rozwija motorykę  małą

·         rozwija sprawność manualną,

·         uwrażliwia się na otaczającą przyrodę,

·         doskonali  umiejętności  matematyczne  w aspekcie miarowym,

·          doskonali umiejętności określania położenia przedmiotów w odniesieniu do innych przedmiotów

·         rozwija motorykę małą, koncentracji i uwagi, śpiewanie piosenek,

·         uwrażliwia zmysły  poprzez zabawy usprawniające percepcję słuchową,

·          rozwija sprawność ruchową

·         rozwija zdolności manualne,

·          rozwija umiejętności wypowiadania się na określony temat,

·         doskonali  umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych,

·         wdraża się  do posługiwania się adresem,

·         doskonali  pamięć  słuchową,

·         wyrabia szacunek do pracy służb ratunkowych,

·         poznaje nazwy zawodów służb ratunkowych i numerów alarmowych

·         wyrabia szacunek do pracy służb ratunkowych,

·         wzbogaca  słownictwo,

·          wypowiada się pełnym zdaniem,

uczy sią  postępowania w sytuacjach wymagających wezwania pomocy

·         utrwala  wiadomości na temat pracy strażaka,

·          rozwija  koordynacjię wzrokowo-ruchową,

·          klasyfikuje figury geometryczne

·          doskonali  pracę  w grupie

·          kształtuje  umiejętności wyciągania wniosków z zabaw badawczych

·         utrwala  informacje na temat pracy lekarza,

·         utrwala  znajomość  poznanych piosenek

·          rozwija wrażliwość muzyczną ,

·         utrwala  wiadomości na temat służb ratunkowych,

·          utrwala umiejętność  wzywania służb ratunkowych,

·         rozwija wrażliwość  sensoryczną,

·         doskonali percepcję  słuchowo-ruchowej

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań –  zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
  • Zabawy z powitankami –  wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
  • Zabawy z rymowankami do masażu –  doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji
  • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
  • Słuchanie tekstów czytanych przez N
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym–  bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych
  • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające –  zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne

 

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.