przedszkole

Publiczne Przedszkole nr 3
"SŁONECZNA KRAINA"

w Nowym Dworze Mazowieckim

Aktualności

Dzieci nowo przyjęte do PP3 i ...

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH Zapraszam rodziców dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2023/2024 do udziału ...

Dyżur wakacyjny 2023

Szanowni Państwo Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami organizacji dyżurów wakacyjnych w nowodworskich przedszkolach, opublikowanymi ...

Opłata - żywienie

SZANOWNI RODZICE Informujemy, że od dnia 01.06.2023r. opłata za żywienie dzieci wyniesie 13 zł (3 posiłki).

Opłata - pobyt

SZANOWNI RODZICE !!! Informacja o opłacie za żywienie w miesiącu wrześniu 2021 r. Szanowni Państwo Informujemy, że opłata ...

Wpłata - Rada Rodziców

Informacja o wpłatach na fundusz Rady Rodziców Numer konta do wpłat: 03 8011 0008 0001 0000 5148 0001 Rodzaje ...

Linki

V - "Tygryski"

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC 2023

 

 

Tematy kompleksowe:

 1. Dzień Dziecka
 2. Wielka wyprawa
 3. Smaki i zapachy lata
 4. Wakacyjne przygody

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 

 • zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci, kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw, rozwijanie umiejętności plastycznych, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie ustalonych zasad
 • poznanie znaczenia słowa przyjaciel, utrwalanie przekonania, że zwierzę może być przyjacielem człowieka, rozwijanie poczucia odpowiedzialności wobec domowego pupila, ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
 • poznanie zasady działania magnesu, rozwijanie zdolności matematycznych (przeliczania, porównywania liczebności i budowania figur przestrzennych), wzbudzanie ciekawości poprzez aktywny udział w zabawach badawczych, przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad, zachęcanie do zabaw ruchowych i obdarzania uwagą innych dzieci
 • poznanie nowej piosenki, kształtowanie poczucia rytmu oraz sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, budowania wypowiedzi i spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności podejmowania wspólnych zabaw w grupie
 • poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach, utrwalenie wiedzy na temat praw i obowiązków dzieci, rozwijanie umiejętności plastycznych i konstrukcyjnych, pobudzanie zmysłu dotyku, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, kształtowanie postawy wyrażającej szacunek w stosunku do innych kultur i ich przedstawicieli
 • poznanie charakterystycznych miejsc/budowli świata, rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej i językowej ludzi żyjących na różnych kontynentach, poznanie pozawerbalnych sposobów na komunikowanie się z osobami mówiącymi w innych językach, budowanie szacunku do ludzi i kultur na innych kontynentach, ćwiczenie wczuwania się w emocje i uczucia innych
 • wzbogacanie słownika o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej, rozwijanie percepcji słuchowej, wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia tekstów literackich, rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat, rozwijanie zainteresowania podróżami, a także nauką płynącą z obcowania z przedstawicielami innych kultur i narodowości
 • poznanie nazw zwierząt egzotycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania wielkości, wyrażanie szacunku wobec innych dzieci podczas pracy w grupie, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania wniosków
 • poznanie muzyki z różnych stron świata, wyrażanie radości z zabaw ruchowych do muzyki (w tym do muzyki klasycznej), rozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej, poszerzenie wiedzy na temat instrumentów muzycznych z różnych stron świata, poszerzenie wiedzy na temat innych krajów, utrwalanie relacji rówieśniczych, kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i kulturę, z której się wywodzi
 • poznanie przypraw z różnych krajów, utrwalenie wiadomości o wakacyjnych środkach transportu, rozwijanie i pobudzanie zmysłu smaku, dotyku i zapachu, rozwijanie chęci podróżowania i otwartości na inne kultury, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych z wykorzystaniem materiału naturalnego
 • uważne słuchanie tekstu literackiego, kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi, uczenie tolerancji dla upodobań innych dzieci, umacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, uczenie radzenia sobie z emocjami dotyczącymi zbliżającej się przerwy wakacyjnej
 • poznanie znaczenia słowa sztuka, poszerzanie kompetencji językowych (tworzenie rymów, czytanie globalne), doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania i budowania wypowiedzi, pobudzanie wyobraźni w kontakcie ze sztuką, uwrażliwianie na piękno przyrody
 • poznanie zjawisk atmosferycznych występujących latem, zapoznanie z wagą szalkową, wspieranie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności przeliczania, eksperymentowanie z kolorami, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poznanie nowej piosenki o tematyce letniej, ćwiczenie umiejętności eksperymentowania głosem, wykorzystywanie oryginalnych technik podczas wykonywania prac plastycznych, rozpoznawanie odgłosów przyrody, aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach ruchowych
 • poszerzanie wiedzy na temat letnich przysmaków, rozwijanie sprawności manualnej podczas prac plastycznych, technicznych i sensorycznych, kształtowanie wrażliwości zmysłowej, utrwalenie wiedzy na temat smaków i zapachów lata, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
 • utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi oraz sposobów ich uniknięcia, kształtowanie umiejętności oceniania swojego zachowania i jego konsekwencji, doskonalenie znajomości i umiejętności bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi, rozwijanie sprawności fizycznej
 • ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych, wzbogacanie słownika czynnego, zapoznanie ze sztuką i folklorem góralskim oraz z cechami górskiego krajobrazu górskiej przyrody, zapoznanie z zasadami zachowania się w parku narodowym, kształtowanie poszanowania dla kultury góralskiej, kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy z rówieśnikami
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami dotyczącymi zachowania się wody, kształtowanie spostrzegawczości, określanie położenia rzeczy (z prawej strony, z lewej strony, nad), przeliczanie na konkretach, w tym na materiale naturalnym, kształtowanie umiejętności estetycznego wykonywania prac plastycznych, kształtowanie zdolności matematycznych, doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy podczas zabawy
 • poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących uprawiania sportów wodnych, nabywanie i utrwalanie wiedzy na temat geografii Polski, utrwalanie znajomości piosenki, kształtowanie umiejętności akompaniowania utworu, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, zapoznaniem z terminem „szanty” oraz z przykładowymi utworami tego typu, uwrażliwianie na piękno przyrody
 • poznawanie nazw miejsc wakacyjnego wypoczynku, rozwijanie umiejętności plastycznych, wspomaganie rozwoju integracji sensorycznej, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, nauka współpracy i życzliwości wobec innych, pożegnanie przed wakacjami

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.