Aktualności

Wścieklizna - komunikat Wojewody ...

Dzikie zwierze na posesji Jak postępować w przypadku pogryzienia lub pokąsania przez dzikie zwierzę

Regulamin funkcjonowania PP3 w ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w Nowym Dworze Maz. w okresie epidemii COVID-19 udostępniony jest pod linkiem Rodzice mają obowiązek zapoznania ...

Zebrania dla rodziców -nowo ...

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH Szanowni Państwo, Zapraszam do udziału w zebraniach dla rodziców dzieci nowo przyjętych ...

Dyżur wakacyjny 2021

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 (PP3) w Nowym Dworze Mazowieckim. Dyżur wakacyjny w ...

KORONAWIRUS -działania ...

Aktualne zasady i ograniczenia -------- > link PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO ...

Linki

Oferty pracy

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
poszukuje kandydatów na stanowisko – nauczyciel języka angielskiego


Praca w: Publiczne Przedszkole nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
              ul. Bohaterów Modlina 26 oraz
              Filia Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
              ul. Długa 10

Stanowisko:     nauczyciel języka angielskiego

Wymiar czasu pracy:     3/25 godzin tygodniowo (0,12 etatu)

Okres zatrudnienia:    od kwietnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa zatrudnienia:    umowa o pracę na czas określony na podstawie Karty Nauczyciela

Wymagania niezbędne:

 • Kwalifikacje zgodne § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Niekaranie karami dyscyplinarnymi (zgodnie z Kartą Nauczyciela).
 • Nienaganna postawa moralna.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w przedszkolu.

Wymagania dodatkowe:

 • Atutem będzie doświadczenie w pracy oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność - łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi.
 • Kreatywność - w tym inicjatywność i pomysłowość.
 • Odpowiedzialność, dokładność, sumienność.
 • Samodzielność, systematyczność w wykonywaniu zadań.
 • Bardzodobra organizacja pracy.
 • Dyspozycyjność, zaangażowanie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) – proszę o dokładne podanie:

•    ukończonych kierunków i nazw uczelni
•    posiadanego stopnia awansu zawodowego

List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Sposób składania dokumentów:

 • Osobiście w sekretariacie Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 26 w godz. 10:00 – 14:00.
 • Drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl


Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim

Elżbieta Kołodziejska


 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.