przedszkole

Publiczne Przedszkole nr 3
"SŁONECZNA KRAINA"

w Nowym Dworze Mazowieckim

Aktualności

Komunikat dla dzieci nowo ...

Zgodnie z informacją podaną na zebraniach zapraszamy Państwa w dniach 12-16.07.2024r w godzinach 10.00-13.00 po odbiór indywidualnych ...

Opłata - żywienie

SZANOWNI RODZICE Informujemy, że od dnia 01.06.2023r. opłata za żywienie dzieci wyniesie 13 zł (3 posiłki).

Opłata - pobyt

SZANOWNI RODZICE !!! Informacja o opłacie za żywienie w miesiącu wrześniu 2021 r. Szanowni Państwo Informujemy, że opłata ...

Wpłata - Rada Rodziców

Informacja o wpłatach na fundusz Rady Rodziców Numer konta do wpłat: 03 8011 0008 0001 0000 5148 0001 Rodzaje ...

Linki

Udostępnianie informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek, który można złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w sekretariacie przedszkola w godz. 9:00 – 14:00;
  • pocztą na adres: Publiczne Przedszkole nr 3, ul. Bohaterów Modlina 26, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl .

 

Druk wniosku do pobrania - otwiera się w nowym oknie

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeśli udostępnienie informacji publicznej spowoduje  dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, Publiczne Przedszkole nr 3 może pobrać opłatę od wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji przez przedszkole następuje w drodze decyzji. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji  rozpatrywane z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.


 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.