Aktualności

Dyżur wakacyjny 2022

Szanowni Państwo Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami organizacji dyżurów wakacyjnych w nowodworskich przedszkolach, opublikowanymi ...

Wpłata - Rada Rodziców

Informacja o wpłatach na fundusz Rady Rodziców Numer konta do wpłat: 03 8011 0008 0001 0000 5148 0001 Rodzaje ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w Nowym Dworze Maz. w okresie epidemii COVID-19 udostępniony jest pod linkiem Rodzice mają obowiązek zapoznania ...

Linki

VI - "Motylki"

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC 2022


 

Tematy kompleksowe:

1. Lato – czas zabawy

 

2. Żegnamy przedszkole

 

 

 

Dziecko:

 • poznaje pojęcia: akceptacja innego człowieka, odpoczynek;

 • zna, rozumie i przestrzega zasady i normy społeczne obowiązujące w grupie -

  stosuje zwroty grzecznościowe, rozwiązuje konflikty, właściwe zachowuje się

  w trudnych sytuacjach, kulturalnie mówi o swoich potrzebach, spokojnie

  oczekuje na swoją kolej, podejmuje trudne decyzje służące dobru,

  przeciwstawia się złu;

 • nawiązuje właściwe relacje rówieśnicze w zabawie i sytuacjach codziennych –

  przezwycięża nieśmiałość, rozwijanie asertywności;

 • poznaje wspierającą rolę słów i rozmowy;

 • kształtuje orientację w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

 • posługuje się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki

  wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za,

  między, obok, w;

 • kształtuje umiejętność liczenia, poznaje liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10;

  operuje liczebnikami porządkowymi;

 • kształtuje umiejętność ustawiania według wielkości, wysokości;

 • kształtuje umiejętność poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych,

  tańca itp.;

 • rozwija słownik czynny w zabawach słowotwórczych;

 • rozwija umiejętność budowania zdań poprawnych gramatycznie;

 • rozwija percepcję wzrokową poprzez porównywanie, różnicowanie i

  zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

 • rozwija percepcję słuchową poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek

  słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa

  w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów

  literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza

  głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n,

  s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca

  w wyrazie;

 • rozwija pamięć słuchową poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i

  krótkich rymowanek;

 • rozwija koordynację ruchowo- słuchowo- wzrokową podczas zabaw metodą

  Dobrego Startu;

 • kształci sprawność manualną i kreatywność oraz inwencję twórczą podczas

  zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem

  różnorodnych materiałów;

 • rozwija logiczne myślenie w zabawach wymagających kodowania i

  dekodowania informacji.


 


 

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci

  przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej

  aktywności;

 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do

  przedszkola” lub „Witaj…”;

 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie

  z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;

 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków,

  zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i

  rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i

  materiałów do zabaw;

 • zestaw ćwiczeń porannych nr 19, 20;

 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19, 20;

 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola –

  wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach

  samoobsługowych;

 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.