przedszkole

Publiczne Przedszkole nr 3
"SŁONECZNA KRAINA"

w Nowym Dworze Mazowieckim

Aktualności

Opłata - żywienie

SZANOWNI RODZICE Informujemy, że od dnia 01.06.2023r. opłata za żywienie dzieci wyniesie 13 zł (3 posiłki).

Opłata - pobyt

SZANOWNI RODZICE !!! Informacja o opłacie za żywienie w miesiącu wrześniu 2021 r. Szanowni Państwo Informujemy, że opłata ...

Wpłata - Rada Rodziców

Informacja o wpłatach na fundusz Rady Rodziców Numer konta do wpłat: 03 8011 0008 0001 0000 5148 0001 Rodzaje ...

Dyżur wakacyjny 2024

Szanowni Państwo Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami organizacji dyżurów wakacyjnych w nowodworskich przedszkolach, ...

Linki

III - "Sowy"

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  MAJ  2024

 

 

Tematy kompleksowe:

 

1. Mój kraj w baśniach i legendach polskich

2. Ja i moja rodzina

 

Dziecko:

 

 • poznaje wartość „mądrość”,

 • poznaje swój kraj poprzez czerpanie wiedzy z książek,

 • interesuje się historią Polski,

 • posiada wiedzę na temat symboli narodowych i ich znaczenia (dlaczego są takie a nie inne),

 • rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi,

 • buduje wiarę we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy,

 • poznaje wygląd różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie,

 • rozwija percepcję słuchową i umiejętność komunikacyjną dzieci,

 • rozwija ciekawość poznawczą,

 • buduje zainteresowanie książkami poprzez różne zabawy,

 • uczestniczy w zajęciach w bibliotece,

 • rozwija orientację w przestrzeni,

 • rozwija słuch muzyczny oraz poczucie rytmu,

 • rozwija sprawność fizyczną,

 • wdraża się do uważnego słuchania poleceń N.,

 • poznaje pojęcie „sensoryczna książeczka”,

 • rozwija motorykę małą i precyzję ruchów rąk,

 • integracje się z grupą podczas wykonywania pracy plastycznej i zabawy,

 • poznaje różne rodzaje książek,

 • rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat,

 • wzbogaca słownik czynny o nowe zwroty i rozumie ich znaczenie,

 • poznaje wybrane utwory z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie),

 • potrafi wypowiadać się na określony temat, doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • zgodnie współpracuje,

 • rozwija umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych,

 • rozwija sprawność motoryczną i tężyznę fizyczną,

 • rozwija umiejętność słuchania muzyki i nazywania jej nastroju,

 • samodzielnie podejmuje się zadań oraz, zgodnie współpracuje i przełamuje lęku przed publicznym wystąpieniem,

 • poznaje rolę i wartość rodziny,

 • rozwija umiejętność nazywania i rozmawiania o emocjach,

 • zna rolę poszczególnych członków rodziny,

 • rozwija umiejętność odpowiadania na pytania zdaniem,

 • wzmacnia więzi rodzinne,

 • pozna nazwy wybranych kwiatów,tworząc upominek dla bliskich,

 • doskonali umiejętność przeliczania na konkretach,

 • jest wrażliwy na potrzeby innych,

 • pozna wybrane utwory muzyki poważnej,

 • umiejętnie i interpretuje utwory muzyczne za pomocą ruchu,

 • pozna wartość obdarowywania najbliższych upominkami,

 • rozwija kreatywność i koncentrację,

 • rozumie wartość własnoręcznie przygotowanego upominku,

 • pozna rolę rodziny w życiu każdego z jej członków,

 • jest świadome piękna bycia częścią rodziny,

 • rozumie wartość spędzania czasu wolnego w rodzinie,

 • cierpliwie oczekuje na swoją kolej podczas zabaw,

 • wykonuje prace plastyczne wg instrukcji słownej N.,

 • rozwija poczucie estetyki,

 

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,

 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,

 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,

 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,

 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,

 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,

 •  zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.