Aktualności

Wpłata - Rada Rodziców

Informacja o wpłatach na fundusz Rady Rodziców Numer konta do wpłat: 03 8011 0008 0001 0000 5148 0001 Rodzaje ...

Opłata - żywienie

SZANOWNI RODZICE !!! Informacja o opłacie za żywienie w miesiącu wrześniu 2021 r. Szanowni Państwo Informujemy, że opłata ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w Nowym Dworze Maz. w okresie epidemii COVID-19 udostępniony jest pod linkiem Rodzice mają obowiązek zapoznania ...

KORONAWIRUS -działania ...

Aktualne zasady i ograniczenia -------- > link PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO ...

Linki

IV - "Wróbelki"

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

 

Tematy kompleksowe:

  1. Dary jesieni
  2. Dbamy o zdrowie
  3. Jesienią w parku i w lesie
  4. Zabawy na jesienne wieczory

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

•          Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.

•          Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).

•          Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców.

•          Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.

•          Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.

•          Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.

•          Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.

•          Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.

•          Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.

•          Promowanie zasad zdrowego żywienia.

•          Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

•          Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często.

•          Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

•          Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

•          Doskonalenie dużej motoryki.

•          Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.

•          Wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.

•          Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się.

•          Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

•          Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

•          Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.

•          Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.

•          Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.

•          Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.

•          Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.

•          Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.

•          Rozbudzanie u dzieci zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie.

•          Rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.

•          Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi.

•          Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.

•          Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.

•          Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.

•          Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.

•          Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.

•          Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.

•          Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

•          Rozwijanie kreatywności.

•          Rozwijanie cierpliwość i koncentracji.

•          Rozwijanie zdolności improwizacyjnych (muzyka).

•          Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.

•          Uwrażliwianie na sztukę.

•          Pobudzanie do działań artystycznych.

•          Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.

•          Wyrabianie odwagi i śmiałości.

•          Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.

•          Wdrażanie do nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

Zadania do codziennej realizacji:

•          Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.

•          Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.

•          Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.

•          Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.

•          Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

•          Słuchanie tekstów czytanych przez N.

•          Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.

•          „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.

•          Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

 

 

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.