Aktualności

Wścieklizna - komunikat Wojewody ...

Dzikie zwierze na posesji Jak postępować w przypadku pogryzienia lub pokąsania przez dzikie zwierzę

Regulamin funkcjonowania PP3 w ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w Nowym Dworze Maz. w okresie epidemii COVID-19 udostępniony jest pod linkiem Rodzice mają obowiązek zapoznania ...

Zebrania dla rodziców -nowo ...

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH Szanowni Państwo, Zapraszam do udziału w zebraniach dla rodziców dzieci nowo przyjętych ...

Dyżur wakacyjny 2021

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 (PP3) w Nowym Dworze Mazowieckim. Dyżur wakacyjny w ...

KORONAWIRUS -działania ...

Aktualne zasady i ograniczenia -------- > link PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO ...

Linki

IV - "Wróbelki"

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC 2021

 

Tematy kompleksowe:

 

1. Dzień dziecka – świętujemy!

2. Kolorowe lato

3. Przygotowania do wakacji

 

Dziecko: zna, wie, rozumie,

 • pozna znaczenia pojęcia „tolerancja”,

 • doskonali umiejętność formułowania swoich opinii,

 • budzi w sobie poczucie empatii,

 • pozna nazwę pierwszego letniego miesiąca,

 • rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,

 • rozwija słownik czynny,

 • rozwija mowę komunikatywną,

 • uczy się uważnego wzajemnego słuchania,

 • poznaje określenia związane z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni,

 • rozwija orientację w przestrzeni,

 • uczy się cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wykonywania zadań,

 • rozwija słuch muzyczny i poczucie rytmu,

 • rozwija sprawność fizyczną,

 • uwrażliwia się na piękno tańca,

 • poznaje wygląd i nazwy wybranych letnich kwiatów,

 • wzbogaca wiedzę przyrodniczą,

 • rozwija motorykę małą,

 • wzbogaca doświadczenia plastyczne,

 • wdraża się do zgodnej współpracy podczas zajęć plastycznych,

 • poznaje znaczenie słów „być tolerancyjnym” na podstawie opowiadania,

 • doskonali umiejętność rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji,

 • rozwija kreatywność,

 • pozna nazwy wybranych mieszkańców łąki,

 • rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat,

 • odczuwa piękno otaczającej nas przyrody,

 • pozna wybrane wiadomości na temat pszczół,

 • rozwija zainteresowania otaczającym światem,

 • rozwija umiejętność klasyfikowania i przeliczania,

 • pozna głosy wybranych mieszkańców łąki,

 • rozwija umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych,

 • zgodnie współpracuje podczas wspólnego muzykowania,

 • uczy się rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości,

 • rozwija twórcze myślenie, wzbogaca doświadczenia plastyczne,

 • rozwija sprawność motoryczną,

 • wdraża się do zgodnej współpracy i porozumiewania się cichym głosem podczas wykonywania zadań,

 • rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem,

 • pozna różne sposoby spędzania czasu latem,

 • doskonali umiejętność logicznego myślenia,

 • wdraża się do zgodnej współpracy i zachowywania zasad fair play podczas zabaw,

 • pozna sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu nad morzem,

 • rozwija umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi,

 • odnajduje radości w kreatywnym działaniu,

 • poznaje różne zabawy letnie,

 • rozwija umiejętności wokalne,

 • wykonuje estetycznie prace plastyczne,

 • pozna znaczenia uczucia zaufania na podstawie przykładu z literatury,

 • wdraża się do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych w sytuacjach trudnych,

 • poznaje utwory o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury,

 • rozwija umiejętność odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego,

 • doskonali umiejętność odpowiadania na pytania,

 • rozwija słuch fonematyczny,

 • pozna cechy charakterystyczne wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora,

 • rozwija percepcję wzrokową,

 • doskonali umiejętność liczenia;

 • pozna sposoby ochrony przed słońcem,

 • rozumie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca,

 • rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe,

 • wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji nad morzem.

 

 

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.