Aktualności

Wścieklizna - komunikat Wojewody ...

Dzikie zwierze na posesji Jak postępować w przypadku pogryzienia lub pokąsania przez dzikie zwierzę

Regulamin funkcjonowania PP3 w ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w Nowym Dworze Maz. w okresie epidemii COVID-19 udostępniony jest pod linkiem Rodzice mają obowiązek zapoznania ...

Zebrania dla rodziców -nowo ...

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH Szanowni Państwo, Zapraszam do udziału w zebraniach dla rodziców dzieci nowo przyjętych ...

Dyżur wakacyjny 2021

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 (PP3) w Nowym Dworze Mazowieckim. Dyżur wakacyjny w ...

KORONAWIRUS -działania ...

Aktualne zasady i ograniczenia -------- > link PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO ...

Linki

I f - "Żabki"

  Zadania dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec 2021

dla grupy I – ŻABKI (filia)

 

TEMATYKA

1. Lato czas zabawy

2. Kolorowe lato

3. Żegnamy przedszkole

4. Jedziemy na wakacje

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • układanie elementów według zasady po tyle samo;
 • ćwiczenie w posługiwaniu się wyrażeniem po równo;
 • ćwiczenie umzapoznanie ze świętem Dnia Dziecka;
 • stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem;
 • zachęcanie do radosnej zabawy w grupie;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie;
 • uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po pomoc;
 • rozkładaiejętności uważnego słuchania;
 • rozbudzenie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi poprzez zabawy ruchowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • kształtowanie wrażliwości na odgłosy zwierząt;
 • rozwijanie prawidłowej percepcji i znajomości nazw kolorów;
 • kształtowanie aktywności twórczej i wyobraźni;
 • zachęcanie do dzielenia się swoimi doświadczeniami;
 • rozumienie i dostrzeganie potrzeby współdziałania w grupie na podstawie obserwacji życia mrówek;
 • kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody;
 • wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami;
 • dokonywanie syntezy słownej;
 • kształtowanie logicznego myślenia;
 • rozumienie znaczenia pszczół w życiu człowieka;
 • rozpoznawanie oznak lata;
 • nazywanie zjawisk pogodowych upał, burza;
 • rozumienie potrzeby nawadniania organizmu podczas upału;
 • rozwijanie zdolności gry na instrumentach muzycznych;
 • kształtowanie wrażliwości na muzykę;
 • wyrażanie radości z pory roku w utworze muzycznym;
 • umiejętność lepienia z plasteliny zwierząt żyjących w trawie;
 • rozwijanie motoryki małej w różnych działaniach plastycznych;
 • rozumienie, że przyjacielem może zostać zwierzę żyjące na wolności;
 • pobudzanie zmysłów;
 • zdobywanie samodzielnych doświadczeń sensorycznych;
 • nabywanie samodzielności podczas wykonywania codziennych czynności;
 • rozumienie znaczeń znaków i symboli;
 • szyfrowanie słów;
 • dzielenie się przeżyciami z najbliższymi;
 • łączenie elementów w zbiory;
 • rozwijanie zdolności matematycznych podczas zabawy z kodowaniem;
 • doskonalenie koncentracji podczas wykonywania zajęć;
 • poznanie zabaw ruchowych z wykorzystaniem różnego rodzaju piłek;
 • kształtowanie sprawności fizycznej i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych podczas zabaw ruchowych z piłką;
 • komponowanie wzorów w ograniczonym polu;
 • wyrażanie siebie poprzez różnorodną sztukę;
 • odczuwanie satysfakcji z wykonanej pracy plastycznej i uświadamianie wpływu na jej kształt;
 • nauka pokonywania trudności;
 • nabywanie odporności psychicznej;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego działania;
 • rozwijanie pamięci w zabawach językowych;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego;
 • odczuwanie przyjaznego stosunku do środowiska przyrodniczego;
 • rozumienie pojęcia: jeden do jednego;
 • nabywanie nowych umiejętności matematycznych;
 • wychowanie do poszanowania zdrowia;
 • rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych;
 • umiejętność reagowania ruchem na sygnał słowny;
 • wdrażanie do skupiania uwagi podczas zajęć muzycznych;
 • rozwijanie sprawności motorycznych podczas zabaw plastycznych;
 • nabywanie nowych doświadczeń podczas eksperymentowania z kolorami;
 • czerpanie radości w trakcie zabaw z bańkami mydlanymi.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:
 • zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
 • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
 • stwarzanie miłej atmosfery;
 • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.

 

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
 • indywidualne kontakty N. z dziećmi;
 • kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
 • zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
 • wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
 • wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;
 • budowanie radosnej atmosfery;
 • zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
 • stwarzanie poczucia przynależności do grupy;
 • zachęcanie do zabaw w grupie.
 • Zabawy z Powitanką: „Na powitanie” – integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę.
 • Zabawy przy muzyce: ruchowo-rytmiczne rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

 

 

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.