przedszkole

Publiczne Przedszkole nr 3
"SŁONECZNA KRAINA"

w Nowym Dworze Mazowieckim

II f - "Słoneczka"

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Kwiecień 2021  dla dzieci 5-letnich ,, Słoneczka”


Tematy Kompleksowe :

1. Wielkanocny czas
2. Z kulturą za pan brat

3. Jestem kulturalny – dbam o środowiskoDZIECKO POTRAFI, UMIE, WIE:


- uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych;

 – wykonuje demonstrowane    ćwiczenia i ruchy w tańcu;

- buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego;

-wyjaśnia pojęcie radość;

- zna zwyczaje wielkanocne;

- dobiera przedmioty w pary i uzasadnia swój wybór;
 - współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania  ćwiczeń gimnastycznych.
- układa zdania;

- przelicza wyrazy w zdaniu;

- przelicza sylaby w wyrazie;

-wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją;

- przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;

- kategoryzuje przedmioty wg co najmniej jednej cechy;

- ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.
 - rozwiązuje zagadki;

- nazywa figury geometryczne;
- porusza się po planszy do kodowania zgodnie z kierunkami;

-uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji;

- kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;

- śpiewa piosenkę;

- buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego;
- rozwija słownik czynny;
-wyjaśnia znaczenie pojęcia kultura;

-dokonuje oceny postępowania  na podstawie obserwowanej sytuacji;

- stosuje zwroty grzecznościowe;

- czyta globalnie wyrazy : proszę, dziękuję, przepraszam

- recytuje rymowankę;

- usprawnia pracę własnych narządów mowy, wysłuchuje głoskę f w wyrazach;

- czyta globalnie wyraz fotel;

- dokonuje analizy słuchowej wyrazów

-buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat ilustracji;

-przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;

- kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem

- śpiewa piosenkę,  różnicuje rytmy 2/4 i ¾  – ilustruje je ruchem;

- nazywa instrumenty;

- czyta globalnie wyrazy: perkusista, gitarzysta, pianistka;

- zna zasady właściwego zachowania się w miejscac publicznych;wyjaśnia pojęcie eksponat, posąg;
- wyjaśnia znaczenie pojęcia kultura;

- dokonuje oceny postępowania na podstawie obserwowanej sytuacji;
- zna zasady właściwego zachowania się w miejscach publicznych;
- wie jak zorganizować przyjęcie dla gości;
- układa historyjkę obrazkowa, opowiada jej treść;

-wycina po linii i składa obrazek;

-zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie;

- ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową

-dba o przyrodę;

- przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;

- zna liczbę 9;

- stosuje liczebniki porządkowe;

-powtarza układ taneczny;

- gra na instrumentach perkusyjnych;
- wie,  że należy segregować śmieci i sprawnie to robi;

 

 

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.