Aktualności

Wpłata - Rada Rodziców

Informacja o wpłatach na fundusz Rady Rodziców Numer konta do wpłat: 03 8011 0008 0001 0000 5148 0001 Rodzaje ...

Opłata - żywienie

SZANOWNI RODZICE !!! Informacja o opłacie za żywienie w miesiącu wrześniu 2021 r. Szanowni Państwo Informujemy, że opłata ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w Nowym Dworze Maz. w okresie epidemii COVID-19 udostępniony jest pod linkiem Rodzice mają obowiązek zapoznania ...

KORONAWIRUS -działania ...

Aktualne zasady i ograniczenia -------- > link PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO ...

Linki

V - "Tygryski"

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

Tematy kompleksowe:

 

1. Idzie jesień przez świat

2. Jesienna przyroda

3. Koszyk Pani Jesieni

4. W spiżarni

 

 

 

 • pozna pojęcia: piękno przyrody, pracowitość;

 • rozwija słownictwo związane ze zjawiskami przyrodniczymi, bacznie obserwacje przyrodę;

 • rozumie i przestrzega zasady i normy społeczne obowiązujące w grupie- stosuje zwroty grzecznościowe, próbuje samodzielnie rozwiązywać konflikty, właściwe zachowuje się w trudnych sytuacjach, kulturalnie mówi o swoich potrzebach, spokojnie oczekuje na swoją kolej, podejmuje trudne decyzje służące dobru, przeciwstawia się złu;

 • nawiązuje właściwe relacje rówieśnicze w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwycięża nieśmiałość, rozwija asertywność;

 • rozwija sprawność motoryczną i współpracuje w grupie;

 • kształtuje orientację w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

 • posługuje się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, w, obok, nad, pod, przed, za, między;

 • rozwija umiejętność liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;

 • kształtuje umiejętność poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;

 • rozwija słownik w zabawach słowotwórczych;

 • rozwija umiejętność budowania zdań poprawnych gramatycznie;

 • rozwija percepcję wzrokową poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);

 • rozwija percepcję słuchową poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonuje analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

 • rozwija pamięć słuchową poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

 • rozwija koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

 • kształtuje sprawność manualną i kreatywność oraz inwencję twórczą podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

 • kształtuje myślenie logiczne w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;

 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;

 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;

 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;

 • zestaw ćwiczeń porannych nr 3, 4;

 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3 ,4;

 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;

 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym;

 • czytanie dzieciom bajek, wierszy, legend;

 • organizowanie zabaw ruchowych, paluszkowych, tanecznych.

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.