Aktualności

Informacje COVID

Szanowni Rodzice, Informuję, że w dniu dzisiejszym, tj. 22.10, otrzymałam następujące wiadomości: jedną oficjalną (od ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w Nowym Dworze Maz. w okresie epidemii COVID-19 udostępniony jest pod linkiem Rodzice mają obowiązek zapoznania ...

KORONAWIRUS -działania ...

Aktualne zasady i ograniczenia -------- > link PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI (opracowano na ...

Linki

V - "Tygryski"

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Październik 2020  dla dzieci 5-letnich ,, Tygryski”                            

Tematy Kompleksowe :

1. Idzie jesień przez świat
2. Jesienna przyroda
3. Koszyk Pani jesieni
4. Skarby jesieni


Dziecko:
- zna pojęcia piękno przyrody, pracowitość;
- kształtuje  pojęcia związane ze zjawiskami przyrodniczymi,
- dokonuje obserwacji przyrodniczych;
- poznaje , rozumiei przestrzegazasady i normy społeczne obowiązujące w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
- nawiązuje właściwe relacje rówieśnicze w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
- rozwija sprawność motoryczną i współpracę w grupie;
- kształtuje orientację w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
- posługuje się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, w, obok, nad, pod, przed, za, między;
- rozwija umiejętność liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
- kształtuje umiejętność  poruszania się w przestrzeni podczas zabawaruchowych, tańca itp.;
- rozwija słownik  w zabawach słowotwórczych;
- rozwija umiejętność  budowania zdań poprawnych gramatycznie;
- rozwijapercepcję wzrokową poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
- rozwija percepcję słuchową poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
- rozwija pamięć słuchową poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
- rozwijanie koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
- kształci sprawność manualną i kreatywność oraz inwencję  twórczą  podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
- kształtuje myślenie logiczne w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

 

 

 

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.