Aktualności

Wścieklizna - komunikat Wojewody ...

Dzikie zwierze na posesji Jak postępować w przypadku pogryzienia lub pokąsania przez dzikie zwierzę

Regulamin funkcjonowania PP3 w ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w Nowym Dworze Maz. w okresie epidemii COVID-19 udostępniony jest pod linkiem Rodzice mają obowiązek zapoznania ...

Zebrania dla rodziców -nowo ...

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH Szanowni Państwo, Zapraszam do udziału w zebraniach dla rodziców dzieci nowo przyjętych ...

Dyżur wakacyjny 2021

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 (PP3) w Nowym Dworze Mazowieckim. Dyżur wakacyjny w ...

KORONAWIRUS -działania ...

Aktualne zasady i ograniczenia -------- > link PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO ...

Linki

V - "Tygryski"

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Czerwiec 2021  dla dzieci 5-letnich ,, Tygryski”   

                        

Tematy Kompleksowe :

 1. „Lato-czas zabawy”
 2. „Kolorowe lato”
 3. „Żegnamy przedszkole”
 4. ,,Do widzenia”

 

Dziecko umie, potrafi, wie:

 • zna  pojęcia: akceptacja innego człowieka, odpoczynek;
 • poznaje, rozumie i przestrzega zasady i normy społecznych obowiązujących w grupie
 • stosuje zwroty grzecznościowe,
 • rozwiązuje konflikty, właściwe zachowuje  się w trudnych sytuacjach
 • kulturalne mówi o swoich potrzebach
 • spokojne oczekuje  na swoją kolej
 • podejmuje  trudne decyzje służące  dobru, przeciwstawia się złu;
 • nawiązuje  właściwe relacje rówieśnicze  w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwycięż nieśmiałość, rozwija asertywność;
 • poznaje wspierającą rolę słów i rozmowy;
 • kształtuje  orientację w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługuje  się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtuje  umiejętność  liczenia,
 • utrwala liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10;
 • operuje  liczebnikami porządkowymi;
 • kształtuje umiejętność  ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtuje umiejętność  poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwija słownik  w zabawach słowotwórczych;
 • rozwija umiejętność  budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwija  percepcję wzrokową  poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwija percepcję słuchową poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiada  na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonuje analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicuje  głoski  o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnia wskazaną  głoskę w zależności od miejsca w wyrazie;
 •  stosuje słowa , zwroty, piosenki  w j. angielskim;
 • rozwija pamięć słuchową poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwija koordynację ruchowo- słuchowo- wzrokową  podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształtuje  sprawność manualną  i kreatywność oraz inwencję  twórczą  podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtuje myślenie  logiczne w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

 

 

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.