Grupy

Aktualności

Dyżur wakacyjny 2022

Szanowni Państwo Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami organizacji dyżurów wakacyjnych w nowodworskich przedszkolach, opublikowanymi ...

Wpłata - Rada Rodziców

Informacja o wpłatach na fundusz Rady Rodziców Numer konta do wpłat: 03 8011 0008 0001 0000 5148 0001 Rodzaje ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w Nowym Dworze Maz. w okresie epidemii COVID-19 udostępniony jest pod linkiem Rodzice mają obowiązek zapoznania ...

Linki

Ewaluacja wewnętrzna 2018/2019

Wyniki ewaluacji przeprowadzonej w PP3  w roku szkolnym 2018/2019

Wymaganie:  Procesy wspomagania i edukacji dzieci są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się      (1)

Mocne strony:

 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.
 2. W przedszkolu monitoruje się i analizuje procesy wspomagania, rozwoju i edukacji.
 3. Wnioski z monitorowania i ewaluacji są uwzględniane podczas organizowania procesu wspomagania i edukacji dzieci, co korzystnie wpływa na efektywność tych procesów.
 4. Nauczyciele stosują wiele metod czynnych, oglądowych, słownych oraz aktywizujących.
 5. Nauczyciele analizują efekty swojej pracy i współpracują planując przebieg procesów  edukacyjnych na kolejne lata (np. Roczny plan pracy przedszkola).
 6. Nauczyciele wspierają rodziców i angażują ich w działania wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.

Słabe strony:

Brak słabych stron

Wnioski:

 1. W PP3 procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane ich indywidualnym potrzebom oraz możliwościom psychofizycznym i są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane, analizowane a wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu dalszej pracy.
 3. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy metody dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.
 4. Nauczyciele wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji, wspomagają się w rozwiązywaniu problemów.
 5.  Nauczyciele angażują do współpracy rodziców, uświadamiają ich i wspomagają w podejmowaniu działań edukacyjnych w domu.

Rekomendacje:

 1. Kontynuować pracę przedszkola w zakresie realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z uwzględnianiem ich indywidualnych potrzeb i możliwości na przynajmniej dotychczasowym poziomie.
 2. Podejmować doskonalenie kadry pedagogicznej w celu pogłębiania wiedzy na temat nowych, ciekawych metod prowadzenia zajęć zachęcających dzieci do uczestnictwa.

 

Wymaganie: Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju (7)

Mocne strony:

 1. Przedszkole aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
 2. Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym:
 • pozytywnie wpływa na rozwój i uspołecznienie dzieci oraz na wizerunek przedszkola;
 • pozwala na promowanie dzieci zdolnych i utalentowanych;
 • sprzyja rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień przedszkolaków.

Słabe strony:

Brak słabych stron

Wnioski:

 1. Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym zaspokaja potrzeby dzieci i środowiska.
 2. Współpraca z instytucjami jest atrakcyjna dla przedszkolaków.
 3. Formy współpracy atrakcyjne dla przedszkola to:
 • Udział w wycieczkach do instytucji,
 • Spotkania z przedstawicielami tych instytucji,
 • Udział w konkursach organizowanych przez instytucje.
 1. Działania podejmowane w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym wpływają na wielokierunkowy rozwój dzieci.
 2.  Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym umożliwia wymianę doświadczeń i wzajemną promocję.

Rekomendacje:

 1. Utrzymać dobry poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym i poszerzać go o nowe formy.
 2. Organizować więcej spotkań z ciekawymi ludźmi oraz kontynuować zwiedzanie najbliższej okolicy przedszkola i poznawanie pobliskich zakładów pracy, instytucji, sklepów .

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.